Kongres Poznański

image

Walne Zgromadzenie Delegatów ŚZBS 2021


logo
Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów ŚZBS

Zarząd Świętokrzyskiego Związku Brydża Sportowego w Kielcach informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 r. 
przy użyciu komunikatora internetowego Zoom odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów ŚZBS 
W trakcie Zebrania wysłuchano sprawozdań  finansowego i z działalności Zarządu za poprzednie lata oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Na tej podstawie delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie odbyły się wybory władz Związku na kadencję 2021-24. Prezesem Zarządu ponownie została wybrana kol. Małgorzata Golec, a w skład Zarządu weszli koledzy: Artur Więckowski, który pełnić będzie funkcję wiceprezesa, Robert Kowalski - sekretarz, Marcin Horodyski - skarbnik oraz Stanisław Pająk, Jacek Adamczyk i Bartosz Ceglarski - członkowie Zarządu. Komisję Rewizyjną tworzyć będą: Andrzej Majcher, który został wybrany jej Przewodniczącym, a także Włodzimierz Niedolaz i Grzegorz Niestój. Delegatami ŚZBS na Walny Zjazd Delegatów PZBS wybrani zostali Małgorzata Golec i Stanisław Pająk.
Walne Zgromadzenie zawnioskowało o powołanie komisji w celu aktywizacji brydża internetowego oraz pozyskiwania i szkolenia zdolnej młodzieży do uprawiania brydża sportowego.
W Walnym Zgromadzeniu ŚZBS uczestniczyło 25 delegatów, co stanowiło 80,65% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

Mityng Wiosenny (Łódź) - BBO 8-11.04.2021

lodz

Nikander Kuszewski

Niko 
 Z największym żalem informujemy, że w dniu 10 marca 2021 r. w wieku 73 lat, odszedł Nikander Kuszewski, nasz przyjaciel, kolega, świetny brydżysta - mistrz międzynarodowy.
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Cedzynie we wtorek, 16 marca o godz. 12.30

Turnieje w Internecie


OUP 12 i p dugi 3

realbridge

PAB grandprix
 

Andrzej Prokop

ProkopA  Z ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu 10 stycznia 2021 r. w wieku 74 lat zmarł Andrzej Prokop, nasz przyjaciel, kolega, brydżysta, w PZBS od 1974 r., wieloletni zawodnik drużyn z Ostrowca Św. i Ożarowa.
Msza święta żałobna odbędzie się w sobotę 16 stycznia o godz. 10.30 w kościele na Osiedlu Rosochy.
Pogrzeb około 11.20 na cmentarzu komunalnym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Długiej.

Podziękowanie

Za pośrednictwem naszej strony przesyłam słowa wdzięczności kol. Mariana Blicharza:

"Dziękuję koleżankom i kolegom brydżystom za zainteresowanie moim stanem zdrowia i pomoc w zdobyciu lekarstw w trakcie choroby i pobytu w szpitalu. Słowa otuchy od Was pomogły mi w przezwyciężeniu choroby i poprawiały samopoczucie"

Marek Radecki

RadeckiM  Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 19 listopada 2020 r. w wieku 76 lat zmarł nasz przyjaciel, kolega, brydżysta Marek Radecki. Działacz uhonorowany srebrną Odznaką PZBS.
Ostatnie pożegnanie odbędzie się 3 grudnia 2020 roku (czwartek) o godzinie 13.00 w Ekumenicznej Świątyni Pokoju w Kielcach przy ul Sienkiewicza 1.
Pogrzeb na cmentarzu Komunalnym w Cedzynie.

Wolą rodziny jest, aby zamiast kwiatów wpłacać dobrowolne datki na cel charytatywny, w który od lat zaangażowane są Córka i Wnuczki Zmarłego, czyli na Wioskę Indiańską w Zaborzu. Puszka będzie dostępna w czasie uroczystości pogrzebowych.

Istnieje również możliwość wpłaty na konto Wioski Indiańskiej w Zaborzu 37 1050 1416 1000 0090 8000 7538 z dopiskiem „Kwiaty pamięci o Marku Radeckim”
 

Krakowska Jesień Brydżowa - BBO

KJB2020 baner OST

Adam Kamiński

Adam Kamiski1 
Z przykrością informujemy, że w dniu 20 listopada 2020 r. w wieku 72 lat zmarł nasz przyjaciel, kolega, brydżysta Adam Kamiński.