Uchwały Zarządu

2018
Uchwała Nr 1 z 04.09.2018 r. - ukonstytuowanie Zarządu
Uchwała Nr 2 z 19.09.2018 r. - powołanie pełnomocnika
Uchwała Nr 3 z 20.09.2018 r. - powołanie Komisji Dyscypliny i Etyki
Uchwała Nr 4 z 27.09.2018 r. - powołanie Komisji Gier i Regulaminów
Uchwała Nr 5 z 27.09.2018 r. - składki drużynowe 2019
Uchwała Nr 6 z 27.09.2018 r. - dofinansowanie MPM
Uchwała Nr 7 z 23.10.2018 r. - składki od zawodników 2019
Uchwała Nr 8 z 23.10.2018 r. - regulamin pracy zarządu
2019
Uchwała Nr 1 z 09.01.2019 r. - rezygnacja Prezesa J.Gawęckiego
Uchwała Nr 2 z 09.01.2019 r. - powołanie nowego Prezesa i V-ce Prezesa
Uchwała Nr 3 z 09.01.2019 r. - zmiana Przewodniczącego Komisji G i R.
Uchwała Nr 4 z 09.01.2019 r. - obniżenie składki dla juniorów

Uchwała Nr 5 z 31.01.2019 r. - Kalendarz
Uchwała Nr 7 z 31.01.2019 r. - Indywidualne Mistrzostwa Województwa
Uchwała Nr 8 z 06.02.2019 r. - stawka km

Uchwała Nr 9 z 14.02.2019 r. - budżet 2019
Uchwała Nr 10/2019/ z dnia 14.03.2019 r. - zawieszenie W. Haponiuka
Uchwała Nr 11/2019/ z dnia 14.03.2019 r. - odwołanie W. Haponiuka
Uchwała Nr 12/2019/ z dnia 14.03.2019 r. - powołanie R. Łatasia
Uchwała Nr 13/2019/ z dnia 29.04.2019 r. - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018
Uchwała Nr 14/2019/ z dnia 29.04.2019 r. - odpis od turniejów cyklicznych
Uchwała NWZD z dn. 28.06.2019 r. - Uchwalenie zmian w Statucie ŚZBS
Uchwała Nr 15/2019 z dn. 11.07.2019 r. - nowy skład Zarządu ŚZBS
Uchwała Nr 16/2019 z dn. 11.07.2019 r. - nowy skład Komisji Dyscypliny i Etyki
Uchwała Nr 17/2019 z dn. 12.09.2019 r. - opłaty startowe do DMP 2020 
Uchwała Nr 18/2019 z dn. 12.09.2019 r. - powołanie i skład Komisji Odznaczeń ŚZBS
Uchwała Nr 19/2019 z dn. 08.10.2019 r. - składki zawodnicze na sezon 2019/20