06.09.2020 Kielce Długa Fala Jesień

Ważna informacja dla grających w Kielcach
Zarząd ŚZBS na posiedzeniu w dniu 22 września postanowił zamknąć klasyfikacje długofalowe o Puchar Prezesa ŚZBS, KMP, Turniejów dla Amatorów i GP Gór Świętokrzyskich dla turniejów zagranych do ogłoszenia zawieszenia rozgrywek brydżowych na terenie Polski. Jednocześnie dla turniejów granych od 1. września do końca roku otwiera się klasyfikację długofalową Jesień 2020. Do klasyfikacji będą sie liczyć wszystkie turnieje, a odrzucone będą najsłabsze wyniki  wg schematu: na każde pełne 6 rozegranych jeden odrzucony (przewidujemy rozegranie 15 turniejów, z których 13 najlepszych zostanie policzonych). Nagrody finansowe za poszczególne turnieje będą wypłacane pod warunkiem uczestnictwa w turnieju co najmniej16 par. W innym przypadku całość wpisowego po potrąceniu kosztów organizacyjnych i sędziowskich zostanie zaliczona na fundusz długofalowy.