Puchar Lata 2020

logo  Decyzją Zarządu ŚZBS od 7 lipca wznawiamy organizację turniejów regionalnych w Kielcach. W miesiącach lipiec i sierpień nie będą się odbywać w tradycyjnej formule rywalizacji długofalowej lecz zostaną ograniczone do cyklu ośmiu turniejów w ramach Pucharu Lata 2020. Turnieje nie będą zaliczane do klasyfikacji długofalowej cyklu o Puchar Prezesa ŚZBS. Za zwycięstwa w pojedynczych turniejach nie będą wypłacane nagrody. Nagrody zostaną wręczone za cały cykl, a ich ilość zostanie ustalona na podstawie frekwencji w klasyfikacji długofalowej. Regulamin ukaże się wkrótce.
Udział w turniejach mogą wziąć osoby, które bezwzględnie podporzadkują się wymaganiom organizatora w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony przed zarażeniem COVID-2, tj. stosowania masek i rękawiczek ochronnych przez cały czas trwania turnieju, zakazu spożywania posiłków oraz napojów (z wyjątkiem wody przyniesionej z sobą), dezynfekowania rąk po każdorazowym kontakcie z przedmiotami nie będącymi na wyposażeniu stolika do gry, przestrzegania poleceń sędziego, dyscypliny podczas wykonywania zmian, zachowania dystansu społecznego poza miejscem gry (min. 2 m). Obsługę piernika może prowadzić wyłącznie jedna osoba przy stoliku. Obowiązuje absolutny zakaz dotykania nie swoich kart, nawet po skończonym rozdaniu. Wychodzenie na palarnię dopuszczalne tylko w grupach nie większych niż 2 osoby.
Organizator ze swojej strony zapewnia: salę przystosowaną  do gry, powielone karty, osobny komplet na każdy stolik co spowoduje, że jeden uczestnik dotknie tylko raz swoich kart, bidding boxy, gdzie każdy uczestnik będzie używał tylko swojego od początku do końca turnieju, środki dezynfekujące, zdalny pomiar temperatury, możliwość zakupienia na miejscu rękawiczek ochronnych.
Ogólne zasady dostępne w uchwale ZG PZBS.
Zapisy do turnieju będa przyjmowane tylko telefonicznie  Wpisowe bez zmian. W przypadku zbyt niskiej frekwencji organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnieju.