21.01.2016 AVIATOR - TOP-16 MAX

W związku z pozyskaniem sponsora do turnieju TOP-16 MAX  21.01.2017r godz. 10.00 w Hotelu AVIATOR Zarząd ŚZBS podniósł kwotę nagród w turnieju o 77% z kwoty 650 zł na kwotę 1150 zł, dodatkowo sponsor P. Zawada zrezygnował z udziału w ewentualnych nagrodach gdyby zajął wspólnie z K. Nowakiem miejsce 1-4 w turnieju. Biorąc pod uwagę wysoki poziom sportowy tej pary jest to wielce prawdopodobne, więc nawet 5 para może uzyskać w sobotę nagrodę.
Aktualna wysokość nagród: za 1m - 500 zł, za IIm - 350 zł, za IIIm 200 zł, za IVm - 100 zł.
Adres rozegrania turnieju: 26-001 Masłów Pierwszy ul. Szybowcowa 41. Na miejscu będzie można zjeść zmaczny obiad w cenie 20-25 zł.
Do Hotelu jest łatwy dojazd ul. Radomską, na granicy Kielc trzeba skręcić w prawo na światłach w stronę Masłowa.
Jeszcze małe porównanie TOP 2015/2016
                               2015              2016
średnie WK -              7,70              8,61
ilość PLK za 1 m          33                45 w tym 50% aPKL
fundusz nagród      ??-brak regul.      1150 zł

Mapka w załączeniu.      REGULAMIN TURNIEJU

LISTA ZAWODNIKÓW TOP-16 MAX 2016

  W.H.