23-10-2018 Uchwała Zarządu w sprawie wysokości składek od zawodników w 2019 r.

  Składki od zawodników 2019 
Składki należy wpłacać na konto ŚZBS, z podaniem Nr ID z Cezara, lub imienia i nazwiska, oczywiście można wpłacać za kilku zawodników na 1 przelewie.
Proszę zauważyć, że zawodnik może startować w kategorji "senior" jeśli ma ukończone 60 lat - rocznikowo, czyli od roku w którym ukończy 61 lat. W 2019 r seniorem jest zawodnik urodzony w roku 1958 lub wcześniej, ale prawo do ulgi w składce uzyskuje 5 lat później. Nestor to zawodnik urodzony w roku 1948 lub wcześniej. 
Konto w banku ING :    41 1050 1416 1000 0022 3670 1989                                                                                       W.H.